"Každého z nás definuje to jak myslíme, 

v životě nedokážeme změnit nic, dokud nezměníme své myšlení."

- Sri Chinmoy -

Co mohu nabídnout?

Cestou vědomí a podvědomí, za pomocí energie reiki, tarotu, run, kyvadla, odblokování uvízlých emocí, horoskopů. Při využití zákonů vesmíru, fyziky, biologie, sportu, celostního individuálního přístupu. K pomoci nalezení uzdravení na své životní cestě. Otočení mysli ke kolektivnímu a pozitivnímu myšlení. Odlehčení pout minulosti na cestě přítomností k budoucímu já, dle svých tuh, snů a přání, ke světlu. Poznání pochopení, přijmutí a milování sama sebe, státi se terapeutem pro svojí duši a mysl.

Jak to u mě probíhá?

V základu s klientem rozeberu akutní problém, co ho teď a tady trápí. Pomocí karet hledáme co nebylo pochopeno, odkrýváme uvízlé staré emoce, které znovu prožitím uvolníme do okolí (neboli neutralizujeme). Většinou je to podepřené "Aha" momentem, kdy pomocí mě, klienta a třetí strany (jako karty, kyvadla, datum narození, genetického klíče) sám klient pochopí druhou stranu mince. Tedy problému. Objeví možnosti sám v sobě. Je to učení se v odblokování. Dle dané struktury poznávání sebe sama. S pomocí otevření pravé mozkové hemisféry, tedy intuice a rozkrývání souvislostí, které nás posouvají kupředu. K lepšímu pochopení sebe a vytváření svého pohledu (svého vesmíru), který je vždy odrazem toho co je v nás.
Tedy pochopením jednoho problému, kdy se dostaneme z vědomí do podvědomí, ovlivníme jakékoli další naše automatické, podvědomé, první reakce a intuitivní chování v budoucnu. Tedy to co budeme dále potkávat a řešit, a to jak se v té situaci budeme cítit. 

Tedy Ovlivníme a přeprogramujeme naší budoucnost!

Sezení jsou velice individuální.

Kurz sebepoznání také, ale drží se postupu, řekněme chronologicky od a do zet. Netřeba přeskakovat. Dostáváme se postupně k vědomému žití. Vychovávání našich dětí a okolí, které jsou naším odrazem. Jaký svět je v nás, takový máme a vidíme okolo sebe. Krásné přirovnání: vhození kamínku do vody (to vytváříme mi, dle našeho vnitřního nastavení) a následné kruhy na hladině, které neustále ovlivňují okolí, nejvíce to nejbližší...

Ve své práci vyznávám následující etické zásady:

Všechny získané informace o klientovi a od klienta si ponechávám pro sebe.

O klientech nevedu evidenci a nemoralizuji klienty.

Výjimku tvoří pouze případy právních hranic důvěrnosti podle příslušného zákona.

Respektuji čest, integritu a chráním zájmy lidí a skupin, se kterými pracuji.

Nezneužívám své profesionální kompetence a autority.

Za své služby si účtuji finanční kompenzaci dle předchozí dohody a sazeb.

S klienty jednám empaticky, aktivně usiluji o vcítění do jejich životní situace.

"Později je vždy pozdě. Udělej to, co je třeba, dnes, tady a teď."

"Netrap se zítřkem, Zítřek neexistuje. Vše je tady a teď.


- Sri Chinmoy -