Cesta sebepoznání


Když se ponoříš do svého nitra a dostaneš se k lepšímu pochopení sebe a vytváření svého pohledu (svého vesmíru), který je vždy odrazem toho co je v nás. Tedy pochopením jednoho problému, kdy se dostaneš z vědomí do podvědomí, ovlivníš jakékoli další automatické, podvědomé, první reakce a intuitivní chování v budoucnosti. Tedy to co budeš dále potkávat a řešit, a to jak se v té situaci budeš cítit. Tím vyléčíš spoustu zdravotních komplikací, protože když vyčistíš ducha, vyléčíš své tělo, spustíš opravné mechanismy.

Ovlivníme a přeprogramujeme naší budoucnost 
  • Sezení jsou velice individuální.
  • Můžeme se spolu podívat na vzorce myšlení vedoucí k vašim potížím a na možnosti práce s vlastním vědomím (psychomatika) - k čemu: především pro řešení raných traumat, jež razantně skrytě ovlivňují naše chování. Pomoc se závislostmi, sebeohrožujícím chováním, úzkostmi a depresemi.. Umím nahlédnout do Kroniky Akáša, což je jeden z nástrojů, který nám ukazuje naše staré nepotřebné vzorce.
  • Podíváme se spolu na možnou úpravu pohybových stereotypů ve všedním dnu i sportu. Nalezneme vhodné cvičení a sebe opravné techniky. Tělo a mysl, vše souvisí se vším. Ve zdravém těle, zdraví duch. Správné držení těla, vědomá chůze, procítění a zapojení svalů do běžného života. Vědomé cvičení v průběhu dne, večerní pohybový rituál. Správný dech. To vše nám také pomůže na naší cestě se narovnat.  

"Každého z nás definuje to jak myslíme, v životě nedokážeme změnit nic, dokud nezměníme své myšlení."

- Sri Chinmoy -

Individuální terapie 

Na setkání, rozkrýváme bod který je stěžejní pro počátek terapie. To co máme nejvíce na mysli, co je pro mysl a zdraví nejobtěžující, je potřeba vyřešit.
Terapie cca 2 hodiny zahrnuje dle potřeby - reiki, techniku sebeléčení - snění v bďelém stavu, výklad Tarot, regresní terapie, využití kyvadla, motýlí masáž, ochranné rituály, vše co je třeba pro objevení příčiny a vyřešení problému.

Motýlí masáž 

cca 1 hodina (metamorfní technika s využitím reiki) více naleznete zde

Celková terapie Reiki 

cca 1 hodina na domluveném místě, více naleznete zde

Celková terapie Reiky na dálku 

cca 1 hodina, více naleznete zde

Posílání energie Reiky 

do události, vztahu, minulost, přítomnost, budoucnost, konkrétní situace a podobně. Viz. Reiki

Ve své práci vyznávám následující etické zásady:
  • Všechny získané informace o klientovi si ponechávám pro sebe.
  • O klientech nevedu záznamy a nemoralizuji je.
  • Výjimku tvoří pouze případy právních hranic důvěrnosti podle příslušného zákona.
  • Respektuji čest, integritu a chráním zájmy lidí a skupin, se kterými pracují.
  • Nezneužívám své profesionální kompetence a autority.
  • Za své služby si účtuji finanční kompenzaci dle předchozí dohody a sazeb.
  • S klienty jednám empaticky, aktivně využívám o vcítění do jejich životní situace.
Co nedělám:

změnu vašeho spirituálního směřování či náboženského přesvědčení, zázraky a budování závislosti na terapiích a terapeutech - hledáme cestu jak se naučit léčit sám.

"Netrap se zítřkem, zítřek neexistuje. Vše je tady a teď."

- Sri Chinmoy -