"Každého z nás definuje to jak myslíme, v životě nedokážeme změnit nic, dokud nezměníme své myšlení."

- Sri Chinmoy -

Jak ovládnout sny a odhalit jejich lucidní význam? 
Zažívat flow a stav bez myšlenek? 

Býti v bďelém stavu


 • Čím jsem bďelejší tím více rozumím svým nočním snům a častěji se v nich probouzím. Naučením se vnímat esenci předtuchy, dokážu odletět do iracionálního světa a být zvířecím archetypem. Nebo pochopit své minulé životy a jaký vliv mají na nynější život, a tím se od nich osvobodit.

Zkus si udělat cvičení... 

 • Pokud, nastane problém s vyprázdněním hlavy, zamlženém vědomí, je třeba, aby ti s tím někdo pomohl, jinými technikami se k tomu dostat. Pomocí alfy - řízené meditace, reiki, regrese... Někdy je třeba uvolnit zatížené vědomí, velkými traumaty z dětství, závislostmi, smrtí blízkého, aby bylo možné takto mysl aspoň na chvíli uvolnit, vyčistit. Často takový člověk potřebuje řízené vedení ve cvičení a praktikování této zkušenosti, nebo pomoc v orientaci vzniklých myšlenek, pocitů. Nasměrování k procítění jiného náhledu, pochopení celé této zkušenosti a tedy odblokování, přepsání negativního postoje, pocitu, symptomu, nemoci, který pramení z momentálního nastavení a má kořeny v minulosti.
 • Jinak se dá cvičit v meditaci, uvolnění a vyprázdnění, alespoň na krátkou chvíli, postupně na déle a déle až to půjde třeba kdykoli budeš chtít, nebo pořád. Je v tom Krásný klid.

Vezmu si k ruce papír a tužku. Sednu si v klidu, zavřu oči a jen dýchám. Vyčistím si hlavu, zamlžím vědomí, ať tam nic není. Vpustím si tam otázku. Co potřebuji pochopit, abych se posunul?

Pak se vrátím zase k dýchání, zamlžím vědomí, vyprázdním hlavu, pár minutek takhle medituji.

Pomalu otevřu oči, jen malinko, dýchám a rozhlédnu se okolo sebe. Nějaká věc přitáhne mou pozornost (jakákoli věc okolo mě..., možná jich je víc, je třeba se zaměřit na tu nejsilnější).

Prohlížím si jí, stále v zamlženém vědomí. Pozoruji ji, možná se vkrádají nějaké pocity myšlenky, nehodnotím je, nechám je rozvinout v příběh, iracionální, pustím fantazii, nehodnotím, nechám ho rozvést...

Po nějaké chvilce se vrátím k sobě a zkusím se na tu věc podívat ještě jinak, zamlžím vědomí, vyprázdním hlavu a zkusím se na tu věc necítit, jako bych to byla já, jako bych se jí stala. Netlačím na sebe, nechám to plynout, co se tam vynoří, není třeba formulovat slovy, jen cítím tu esenci v sobě. A chvíli to tak mám, cítím, zalévám se tím a pozoruji. Nechávám věc, která je nyní mnou, aby na mě pohlédla svým iracionálním obličejem (tedy z jejího pohledu se dívám na sebe). Zůstávám a medituji nad tímto pohledem, v tomto pohledu.

Pak se vrátím zpátky k sobě, vezmu si papír a postupně zapíšu pocity a obrazy z prvního pozorování, jak se nyní formulují do slov, co tu zůstalo. Pomalu formuluji slova, může to být i píseň, třeba cítím hudbu, popíšu jí, namaluji, cokoli co budu chtít vytvořit.

Pak se podívám na otázku, na kterou jsem se ptala. Zkusím si pomocí obrazu, co se vytvořil odpovědět, jednoduchou verzí zapsat. Poté se vrátím k pocitu, když přišlo nacítění na předmět. Jaký pohled mi to dává, zkouším si to pomalu popsat. Nazvat co to je, napasovat na to, co bylo zapsáno.
Dostaví se mi pochopení, a prožití jiného pohledu, na jeden z mých nepochopených, emočních, bolestných, zdravý ohrožujících, nebo omezujících programů. A také metoda jak dále mohu každý den. Den po dni rozkrývat a pracovat na vlastním sebepoznání, vyléčení, pochopení a lásky k sobě.

 • Přál by jsi si, zažívat kdykoli budeš chtít flow a mít v hlavě jak já říkám vymeteno? Neustálé zatížení myšlenkami je energeticky náročné a neefektivní. Díky tomu také udržení pozornosti, zaměření na cíl, probouzení ve snech a jejich pochopení. Bez drog se dostat do jiné dimenze a stát se zvířecím archetypem, který ti objasní a uvolní tvé strachy.
Všechno tohle se může naučit každý

Cesta sebepoznání

 • Když se ponoříš do svého nitra a dostaneš se k lepšímu pochopení sebe a vytváření svého pohledu (svého vesmíru), který je vždy odrazem toho co je v nás. Tedy pochopením jednoho problému, kdy se dostaneš z vědomí do podvědomí, ovlivníš jakékoli další automatické, podvědomé, první reakce a intuitivní chování v budoucnosti. Tedy to co budeš dále potkávat a řešit, a to jak se v té situaci budeš cítit. Tím vyléčíš spoustu zdravotních komplikací, protože když vyčistíš ducha, vyléčíš své tělo, spustíš opravné mechanismy.

Ovlivníme a přeprogramujeme naší budoucnost 

 • Sezení jsou velice individuální.

 • Můžeme se spolu podívat na vzorce myšlení vedoucí k vašim potížím a na možnosti práce s vlastním vědomím (psychomatika) - k čemu: především pro řešení raných traumat, jež razantně skrytě ovlivňují naše chování. Pomoc se závislostmi, sebeohrožujícím chováním, úzkostmi a depresemi.. Umím nahlédnout do Kroniky Akáša, což je jeden z nástrojů, který nám ukazuje naše staré nepotřebné vzorce.
 • Podíváme se spolu na možnou úpravu pohybových stereotypů ve všedním dnu i sportu. Nalezneme vhodné cvičení a sebe opravné techniky. Tělo a mysl, vše souvisí se vším. Ve zdravém těle, zdraví duch. Správné držení těla, vědomá chůze, procítění a zapojení svalů do běžného života. Vědomé cvičení v průběhu dne, večerní pohybový rituál. Správný dech. To vše nám také pomůže na naší cestě se narovnat.  


Co nedělám: 

změnu vašeho spirituálního směřování či náboženského přesvědčení, zázraky a budování závislosti na terapiích a terapeutech - hledáme cestu jak se naučit léčit sám.Individuální terapie 

Úvodní setkání 2 až 4 hodiny, rozkrýváme bod který je stěžejní pro počátek terapie. To co máme nejvíce na mysli, co je pro mysl a zdraví nejobtěžující, je potřeba vyřešit.
Každá další terapie cca 2 hodiny zahrnuje dle potřeby - reiki, techniku sebeléčení - snění v bďelém stavu, výklad Tarot, regresní terapie, využití kyvadla, motýlí masáž, ochranné rituály, vše co je třeba pro objevení příčiny a vyřešení problému.

Motýlí masáž 

cca 1 hodina (metamorfní technika s využitím reiki) více naleznete zde

Celková terapie reiki 

cca 1 hodina na domluveném místě

Celková terapie reiky na dálku 

cca 1 hodina

Posílání energie reiky 

do události, vztahu, minulost, přítomnost, budoucnost, konkrétní situace a podobně. Viz. Reiki


Ve své práci vyznávám následující etické zásady:

 • Všechny získané informace o klientovi si ponechávám pro sebe.
 • O klientech nevedu záznamy a nemoralizuji je.
 • Výjimku tvoří pouze případy právních hranic důvěrnosti podle příslušného zákona.
 • Respektuji čest, integritu a chráním zájmy lidí a skupin, se kterými pracují.
 • Nezneužívám své profesionální kompetence a autority.
 • Za své služby si účtuji finanční kompenzaci dle předchozí dohody a sazeb.
 • S klienty jednám empaticky, aktivně využívám o vcítění do jejich životní situace.

"Netrap se zítřkem, zítřek neexistuje. Vše je tady a teď."

- Sri Chinmoy -