Tarotová škola 

Čakry symboly a naučit se znát význam tarotových karet.


 • toužíš lépe poznat sám sebe?
 • potřebuješ cítit strukturu?
 • chceš rozvíjet svou intuici?
 • toužíš už nebýt v Tarotu začátečník?
 • s Tarotem rozmlouváš, ale chceš své znalosti zdokonalit?

Studování tarotových karet a jejich interpretace je jako učit se novému jazyku - jazyku duše. Každá karta je jednotlivé slovo, které má svůj význam, a když slova spojíme do vět a frází - vyprávějí nám příběh. Tento příběh může být o minulosti, současnosti nebo budoucnosti, o našich touhách, strachu, nadějích a obavách. Ale stejně jako u každého jazyka, abychom ho skutečně pochopili, musíme se nejen naučit slova, ale také gramatiku - to je, naučit se, jak karty spolu interagují a ovlivňují se, jak se vzájemně doplňují nebo kontrastují. Zároveň se však také musíme naučit poslouchat a vnímat svůj vlastní instinkt a intuici, protože tarot není jen o "překladu" obrazů na kartách, ale také o tom, jak tyto obrazy rezonují v nás samotných. Je to jako s hudbou: můžeme znát noty a umět je hrát, ale skutečné mistrovství a porozumění přijde, když dokážeme cítit hudbu, propojit se s ní a vyjádřit její esenci. 

Je moudrý a v jeho symbolice odhalíme tajemství života, vesmírných zákonitostí, přitažlivosti, zrcadlení, které nám pomáhají lépe pochopit sebe sama. Je to pravdivý přítel a rádce. Naopak, pokud nejsme připraveni na pravdu, máme strach, je pro nás daleko snazší žít v pohodlných iluzích, než abychom přijali nepříjemnou skutečnost. Otázkou však je, kam takový život vede. Záleží tedy v první řadě na tobě, jenž tento nástroj začneš používat. A jak známo, skuteční mistři se ke svým výkonům dostávají především poctivým a usilovným cvičením. Talentem je zde intuice, kterou jsme obdaření všichni.


Tarot obsahuje 78 karet, které se rozdělují na malá a velká arkána. 56 karet malého tarotu, kde spatřujeme obrazy všedního, každodenního života a ve 22 obrazech velkého tarotu se odrážejí všechny životní výzvy, lekce a témata.

Výklad karet odhaluje a řeší, co se děje především tady a teď. Jestliže se rozhodneš uvidět svoji současnou nezkreslenou a pravdivou skutečnost a poté ke své situaci zaujmeš správné stanovisko, 

věci se mohou začít až zázračně rychle měnit k lepšímu.

Nejsme totiž ani oběťmi osudu ani úplnými tvůrci svých životů.

Jestliže se totiž ve svém každodenním životě dokážeme uvolnit, nebrat se až tak vážně, pokud ctíme a dodržujeme pravidla a umíme se poučit z neúspěchu, můžeme si ze svého života vytvořit dobrodružnou, úspěšnou a krásnou hru.

Kurz Tarotu není pouhá výuka významů a symboliky jednotlivých tarotových karet – tu můžete najít kdekoli na internetu. Každá část výuky je uváděna do praxe. Mimo jiné dochází k vlastnímu hlubokému sebepoznání, při postupném pronikání do svého nitra, právě díky praktickým tarotovým výkladům, která jsou zaměřená na osobní a duchovní rozvoj.

Navíc je kurz koncipován tak, aby se k poznání docházelo kreativní a hravou formou. Pro každou kartu jsem vypracovala speciální skripta. Na kurzu vždy probíhá léčení k odkrytému tématu pomocí karet, reiki, kyvadla, kresby... Co je zrovna potřeba, abychom vynesli a uvolnili na povrch co je v nás. 

Kurz Poustevník e-mailem

je osobní prožitek při postupném pronikání do tajů tohoto mystéria. Také zpětná vazba na vaše výklady a rozbory a v neposlední řadě moje osobní péče, určená pouze vám.

Kurz Vás určitě nenaučí věštit budoucnost a zůstat pasivní vůči svému osobnímu růstu.

Co uvidím a dokážu:
Tarot snů
Tarot snů
 • vidět skutečnost takovou, jaká je
 • změním to, co mi nevyhovuje
 • rozvinu své opravdové talenty a dary
 • více poznám sám sebe a budu tvůrcem svého života
 • proniknu pod povrch vztahů a harmonizuji je
 • lépe porozumím přáním své duše a svému životnímu poslání
 • proměním své destruktivní vnitřní programy v tvůrčí schopnosti
 • prohloubím intuici
 • proniknu do tarotové symboliky
 • identifikuji své situace v jednotlivých kartách
 • spojím jednotlivé karty ve smysluplná poselství
 • zvládnu výklad karet pro sebe a pro jiné
Co potřebuji:
 • Jakékoli tarotové karty, ale doporučuji velice hluboké a čitelné, se kterými se pracuje i přímo na kurzu - Tarot Snů
 • propisku, sešit, na první setkání svíčku, budeme zasvěcovat svoje karty

Tarotová škola 

- Individuální kurz 2 hodiny - 22 setkání, probíhají nejdříve po 3 týdnech. V neodkladných případech dle dohody.

čakry symboly
čakry symboly

Význam čaker a čakrové karty

Čakry jsou energetická centra v těle. Utváří naši auru, vycházejí z našeho emocionálního a psychického rozpoložení a mají vliv na náš fyzický stav. Pozornost se zaměřuje na 7 hlavních čaker, se kterými se pak dále pracuje.

Čakry v našem těle můžeme chápat jako energetické vodopády, které tvoří duhový oblouk naší aury. Stejně jako vodopády v přírodě mají svůj zdroj, tok a dopad - tak i čakry vycházejí z našeho emocionálního a psychického stavu a ovlivňují naše fyzické tělo. Na kurzu se budeme ponořovat do těchto energetických vodopádů, jako malíři do barev. K dispozici budou skripta, pastelky, tempery, papíry, budou našim nástrojem pro výraz našeho intuitivního poznání a cítění. Ladění pomocí reiki a výkladů karet k danému tématu.

Čakrová cesta 

- Individuální kurz 2 hodiny - 7 setkání, probíhají nejdříve po 3 týdnech. V neodkladných případech dle dohody. Ladíme a čistíme 7 hlavních čaker a s tím spojených témat.