Reiki prvního stupně

30/04/2024

Získání schopnosti používat Reiki prvního stupně se děje prostřednictvím zasvěcení, které provádí Mistr Reiki. Existují různé úrovně Reiki mistrů, ale pro naše účely zde označujeme Mistra Reiki jako osobu, která má nejen mistrovskou energii, ale také oprávnění zasvěcovat studenty na všech úrovních. Během zasvěcení je hlavně naladěno energetické centrum studenta, aby bylo optimálně propojeno s Reiki energií a odstranilo případné bloky v energetických rovinách, umožňujíc tak spojení s kosmickou životní energií.

Při zasvěcení do prvního stupně Reiki jsou naladěny čtyři horní čakry. Po zasvěcení student začne přijímat kosmickou energii přes korunní čakru, dále přes čakru třetího oka, která otevírá cestu k intuici a vyššímu vědomí, následuje krční čakra, která je spojena s komunikací, a nakonec srdeční čakra, která je centrem lásky a propůjčuje sílu Reiki do dlaní a dál ven z těla.

Student, který se naučil Reiki, má možnost využívat tuto energii jak pro sebe, tak pro ostatní. Její účinnost se projevuje i při léčení zvířat, rostlin, minerálů a dalších objektů. 

Naladění čtyř horních čaker může zahájit proces čištění v těle na fyzické a emoční úrovni a také na vyšších energetických úrovních těla. Během zasvěcení je také vytvořena ochrana, která odděluje osobní energii praktikanta od přenášené Reiki energie, což minimalizuje interakci mezi disharmonickými energetickými strukturami příjemce a praktikanta.

Schopnost fungovat jako kanál pro Reiki, kterou student získává při zasvěcení, trvá po celý život a nelze ji zrušit.
AI a SEO s úpravou mě vlastní.

Význam slov:

Čakry a Reiki: Kombinuje koncept čaker, které jsou energetická centra v těle, s praxí Reiki. Je to důležité pro lidi, kteří se zajímají o vzájemnou souvislost mezi čakrami a Reiki léčením. 

Reiki prvního stupně

: Odkazuje na úvodní úroveň Reiki, což je forma energetické terapie, kde jsou studenti zasvěceni do základů Reiki praxe. 

Mistr Reiki: Odkazuje na osobu, která má zkušenosti a oprávnění k zasvěcování studentů do všech úrovní Reiki. Toto klíčové slovo je relevantní pro osoby hledající informace o Reiki vzdělání nebo zasvěcení.

Zasvěcení Reiki: Proces, při kterém je student naladěn na Reiki energii a je mu umožněno ji používat. 


Kosmická životní energie: Označuje univerzální energii, kterou Reiki praktikanti mohou kanalizovat skrz sebe pro léčení. 

Reiki a intuice: Ukazuje na vztah mezi Reiki praxí a rozvojem intuice nebo vyššího vědomí, což je lákavé pro ty, kdo hledají duchovní nebo osobnostní růst.

Reiki léčení: Se vztahuje k praxi používání Reiki pro léčebné účely. Je to široce vyhledávaný termín uživateli zajímajícími se o alternativní léčebné metody.

Energetická ochrana v Reiki: Koncept ochrany Reiki praktikantů před negativními energiemi. Může lákat lidi, kteří se zajímají o energetickou hygienu a bezpečnostní aspekty energetické práce.

Reiki pro zvířata a rostliny: Zahrnuje použití Reiki mimo tradiční člověk-centrický rámec, což může zaujmout osoby, které se zajímají o holistické přístupy k léčení.

Životní energie a Reiki: Základní koncept, že Reiki je forma životní energie, která je používána pro léčení. Je to základní princip, který může být klíčový pro zájemce o teorii a praxi Reiki.


zdroj: AI umělá inteligence