Reiki druhého stupně

30/04/2024

Účastníci semináře Reiki druhé úrovně jsou ti, kteří již mají za sebou iniciační kurz první úrovně Reiki a nasbírali zkušenosti s praxí této energetické terapie jak na sobě, tak na rodině, přátelích a dalších osobách. Tyto osoby již mají otevřený energetický kanál pro práci s Reiki energií. Délka doby, kterou by měli strávit praktikováním první úrovně před postupem na druhou, se liší individuálně, ale obvykle by neměla být kratší než jeden měsíc. Během této doby prochází studenti osobním růstem a procesy čištění na různých úrovních.

Na druhé úrovni Reiki se studenti učí pracovat se třemi specifickými symboly a mantrami, které fungují jako klíče k novým rozměrům a umožňují hlubší spojení mezi vědomím a tělem skrze podvědomí. Tyto symboly jsou také používány pro léčbu na dálku a manipulaci s energií napříč časem. Je důležité zdůraznit, že při používání symbolů je klíčová intence, s jakou jsou aplikovány.

Druhá úroveň Reiki praktikantům otevírá rozsáhlý prostor pro práci s energiemi na jemnější úrovni, což nese s sebou i větší zodpovědnost v souladu s univerzálními zákony. V rámci tohoto semináře se obvykle provádějí praktická cvičení, a přítomností na druhé úrovni se překonává potřeba fyzické blízkosti mezi dárcem a příjemcem energie, což umožňuje praktikování dálkových léčebných sezení.

Druhá úroveň Reiki také nabízí možnost práce s energiemi ve větším měřítku, jako je pomoc přírodním procesům na Zemi nebo skupinové odesílání energie za účelem podpory samo-uzdravovacích procesů v přírodě a řešení konfliktů.
AI a SEO s úpravou mě vlastní.

Význam slov: 

Reiki druhý stupeň: Odkazuje na pokročilejší úroveň vzdělání v Reiki, která následuje po základním kurzu. 

Iniciační kurz Reiki: Vzdělávací program Reiki, zasvěcení do používaných symbolů.

Energetický kanál Reiki: Metaforický "kanál" uvnitř praktikanta, kterým Reiki energie prochází a je používána pro léčení.

Reiki symboly a mantry: Specifické nástroje používané v Reiki k přenosu energie a jejímu směrování.

Dálkové léčení Reiki: Praxe v Reiki, kde praktikant může odesílat léčebnou energii příjemci, který není fyzicky přítomen.

Intence a Reiki: Důležitý aspekt při používání Reiki, kde záměr praktikanta hraje klíčovou roli v léčebném procesu.

Reiki a osobní růst: Procesy, jimiž prochází studenti Reiki, které vedou k duchovnímu a emocionálnímu rozvoji.

Reiki terapie pro Zemi: Použití Reiki pro podporu ekologického zdraví a harmonie na planetární úrovni.


zdroj: AI umělá inteligence