Odhalit co v sobě skrýváme

11/01/2024
Myslím si, že je potřeba znát, přiznat si a vzpomenout si,  vždy na to dobré i to špatné. Obě strany polarity. Právě proto, abych nalezla tu rovnováhu kde v tom chci být a dokázala to opravdu plně procítit. 

Odstoupit od situace a získat nadhled. Opravdu se na křídlech povznést a vidět shora.

Cesta k tomu je tíživá, a když už si myslíme že se k tomu blížíme, jsme jen pohlcení ve své závislosti a netrpělivosti.
Pořád mi to nějak nešlo do hlavy. Co jsem zapomněla, co jsem skryla sama před sebou? Co mi uniká? Proč lpím stále na formě, a nenechám s důvěrou se věci dít. Vždyť tu víru už cítím. Jak tedy cítit bezpodmínečnou lásku? Všechno je to o světě polarit. Láska a nejblíže k tomu, je nenávist. To je ono. To co necítím, co jsem to zapomněla. Kdy já naposledy cítila nenávist? ... a najednou to pomalu vidím. Můj bratr, kterého bezpodmínečně miluji, mě v dětství ponižoval a já ho nenáviděla za to co mi dělal. V jeho očích stejná láska planula pro mě,  ale jinak to vyjádřit neuměl, dělal to nejlépe jak v té době znal. Byl v dětství můj defakto partner, můj první vztah, moje starší dvojka. A proto, že už jsem nechtěla v dalších vztazích nenávidět, protože to bolelo víc než ponižování. V každém dalším vztahu jsem volila ponížení jako menší bolest, dávala si nekonečnou naději a ztrácela vlastní hodnotu. Místo abych jednoduše nenáviděla. A díky tomu byla ve vztahu ženou, která umí milovat i nenávidět, a díky tomu si být plně vědoma sama sebe. Být múzou, která v okolí a v sobě vzbuzuje to nejlepší z tvořivosti, jako třeba Mozart tvořil symfonie. Zároveň být múzou která vzbuzuje v okolí a v sobě to nejhorší, abychom se mohli rychleji a hlouběji ponořit do sebe a najít to co potřebujeme vyladit. Protiklady a jejich hledání, které nám to objasní. Nadhled, když se vyneseme na křídlech a podíváme na sebe shora.

AI a SEO s úpravou mě vlastní.

"Osobní růst a transformace: Cesta k nadhledu a bezpodmínečné lásce"

Osobní růst a transformace: Tyto klíčová slova zdůrazňují hlavní téma textu, kterým je proces osobního rozvoje a proměny. Osobní růst obvykle zahrnuje překonání výzev a dosažení lepší verze sebe sama.

Cesta k nadhledu a bezpodmínečné lásce: Tato fráze naznačuje, že text bude probírat způsoby, jak dosáhnout nadhledu (pohledu shora) ve svém životě a přijmout bezpodmínečnou lásku k sobě samému. To může odrážet hledání vyváženého a pozitivního pohledu na sebe.

Osobní transformace a hledání protikladů: Tyto slova podporují nápad, že autor reflektuje nad vlastními změnami a hledá kontrasty ve svém životě. Hledání protikladů může být klíčem k pochopení vlastního já a dosažení vyváženosti.

Nenávist a milování ve vztazích: Tato část zdůrazňuje kontrast mezi nenávistí a láskou, což může být klíčem k porozumění emocionálním vazbám v minulosti a současnosti. Klíčová slova zde zahrnují "nenávist", "milování", "vztahy".

Nadhled a pohled shora: Opět se vracíme k tématu nadhledu a pohledu shora, což naznačuje schopnost zkoumat svůj život z výšky a s odstupem, což může vést k hlubšímu pochopení a sebereflexi.
zdroj: AI umělá inteligence