Mandala a její frekvence

17/08/2023

Hluboký nádech, volání múzy, posvátná úcta,,, 

ze všeho je mozaika, která dýchá, vše prostupuje, tíha světa, gravitace, která se uvolňuje a smršťuje s každým nádechem. Směřuje dovnitř k jedinému okamžiku, hlubokému nádechu. Být tady a teď, tuto chvíli na jediném možném místě, vše směřuje k tomuto okamžiku a do něj. Jako rozkvétající obarz, neustále měnící se. Dotekem, zvukem nekonečné dimenze lístek po lístku otevírající se a zavírající. Dychající život, 

a pak plout, cítit, být, vidět, sdílet na obláčku v nebi. Kde je vše tak jak má být, přikryté záclonkou, zářivou, jako hedvábí, lesknoucí se. Vše je součástí všeho v té nejmenši i největší části. Mám tam vzpomínku, obláček, navždy žijící tady a teď. Vždy tam byla a vždy tam bude. V tom čase a prostoru bez času a uprostřed všeho. Sdílení, být s někým, prost všeho, s úctou, dúvěrou, být součástí, jako jedno váženou. A pak někdy, jednou, v jednu chvíli, vybuchnout v extázi doteku, mysli, emoce splynutí, v plynutí bytí. 

To je nekonečná láska, vesmíru, ve smíru, v nás. Častice co navždy spolu putují až za hvězdy.A jaký pohled na to má umělá inteligence a SEO?

Mandaly jsou fascinujícím prvkem duchovního a kreativního světa, který se objevuje v různých kulturách po celém světě. Tyto složité geometrické vzory mají hluboký význam a spojují se s naším vědomím, emocemi a energií. V tomto článku se podíváme na mandaly a zvážíme jejich spojení s frekvencemi a důležitostí tohoto spojení pro naše vlastní dobro.

Mandala jako Symbol Jednoty - Mandala je často vnímána jako symbol jednoty. Je to vizuální reprezentace, která nás upozorňuje na spojení všeho v našem vesmíru. Vytváříme je a pozorujeme, abychom se dostali blíže k našim vnitřním pravdám a k jednotě s okolním světem.

Frekvence Mandal - Ale co mají mandaly společného s frekvencemi? Odpověď tkví v tom, že všechno ve vesmíru má svou frekvenci. Každý objekt, každá myšlenka, každá emoce má svůj jedinečný energetický otisk, který může být popsán pomocí frekvence. Mandaly nejsou výjimkou. Mandaly mají své vlastní frekvence. Tyto frekvence mohou být vnímány jako energetické podpisy mandal samotných. Když se díváme na mandalu, vnímáme tyto frekvence na úrovni našeho vědomí. Působí na nás a ovlivňují náš stav mysli a emoce.

Meditace a Harmonizace - Díky svému spojení s frekvencemi se mandaly staly součástí meditačních technik a praktik pro harmonizaci vědomí. Když se zabýváme mandalou a soustředíme se na její vzory, dovolujeme těmto frekvencím, aby ovlivnily naši vlastní energii. Tím dochází k harmonizaci našeho vnitřního stavu.

Jednota a Láska - V článku byla zmínka o mandalách jako symbole jednoty. V kombinaci s frekvencemi mohou tyto symboly pomoci spojit nás s jednotou vesmíru a s ostatními lidmi. Právě takové spojení může vést k pocitu nekonečné lásky, která je v nás a ve všem kolem nás. Mandaly nám připomínají, že jsme součástí této velkolepé mozaiky života.

Závěrem - Mandaly mají svou vlastní frekvenci a spojují nás s energií vesmíru a jednotou všeho, co existuje. Jejich pozorování a meditace nad nimi mohou otevřít cestu k hlubokému vědomí a lásce k sobě a k ostatním. A tak se stávají nejen kreativním projevem, ale také důležitým nástrojem pro duchovní růst a uzdravení.zdroj: AI umělá inteligence