Jak ovládnout sny a odhalit jejich lucidní význam? Zažívat flow a stav bez myšlenek?

02/02/2024

Býti v bdělém stavu

 • Čím jsem bdělejší tím více rozumím svým nočním snům a častěji se v nich probouzím. Naučením se vnímat esenci předtuchy, dokážu odletět do iracionálního světa a být třeba orlem. 
 • Přál by jsi si, zažívat kdykoli budeš chtít flow, a mít v hlavě jak já říkám vymeteno? Neustálé zatížení myšlenkami je energeticky náročné a neefektivní. Díky tomu také udržení pozornosti, zaměření na cíl, probouzení ve snech a jejich pochopení. Bez drog se dostat do jiné dimenze a stát se zvířecím archetypem, který ti objasní a uvolní tvé strachy.


Pomocí cvičení vcítění a vizí se dostaví porozumění a prožití jiného pohledu, na jeden z mých nepochopených, emočních, bolestných, zdravý ohrožujících, nebo omezujících programů. Pocítím polaritu, povýšení a navždy se ve mě kotví, otiskne právě ten obraz změny. Vždy se k němu mohu vracet, postačí si vzpomenout. Třeba už nejsem malý, ale právě majestátní a vznešený jako vrba, pokud moje duše trpěla malostí. A také metoda jak dále mohu každý den, den po dni rozkrývat a pracovat na vlastním sebepoznání, vyléčení, pochopení a lásky k sobě.

  Techniky k zamlženému vědomí, odplutí k vizi a přeměně:

  • Skupinový kruh sdílení, odkládání aktuálních tlaků a zátěže. Čištění pomocí otevřené, přijímající komunikace. Aha momenty, pramenící ze skupinové debaty.
  • - Hladina alfy / meditace, řízené meditace, reiki... Někdy je třeba uvolnit zatížené vědomí, velkými traumaty z dětství, závislostmi, smrtí blízkého, aby bylo možné takto mysl aspoň na chvíli uvolnit, vyčistit. Často takový člověk potřebuje řízené vedení ve cvičení a praktikování této zkušenosti, nebo pomoc v orientaci vzniklých myšlenek, pocitů. Nasměrování k procítění jiného náhledu, pochopení celé této zkušenosti a tedy odblokování, přepsání negativního postoje, pocitu, symptomu, nemoci, který pramení z momentálního nastavení a má kořeny v minulosti.
  • - Sport, dýchání, malování, cokoli co nás vystřelí mimo čas a prostor do míst kde není hlad, jen čisté tvoření.
  • Můžeme se postupně cvičit v těchto technikách, uvolnění a vyprázdnění, alespoň na krátkou chvíli, postupně na déle a déle až to půjde třeba kdykoli budeš chtít, nebo pořád. Je v tom Krásný klid.
  Všechno tohle a mnohem víc se může naučit každý
  AI a SEO s úpravou mě vlastní.

  Význam slov:

  Býti v bďelém stavu: Jde o stav bdělosti nebo vědomí, který je zde kontrastován s obvyklým stavem spánku. V tomto kontextu by to mohlo odkazovat na stav hlubokého vědomí, který se dostává do určitého zamlženého nebo relaxačního stavu, často spojeného s meditací nebo podobnými technikami. 

  Esence předtuchy: Jádro nebo podstata předtuchy, což může znamenat vnímání či pocit něčeho, co má předznamenat událost či zkušenost. Orlem: Symbol síly, moudrosti a vize, který by mohl zde odkazovat na schopnost vidět věci z vyšší perspektivy nebo s jasnějším porozuměním. 

  Flow: Stav toku nebo plynulosti, kdy jedinec úplně pohlcený činností dosahuje maximálního výkonu a soustředění. 

  1. Meditace: Meditace je praktika, která zahrnuje soustředění, klidné dýchání a zaměření mysli s cílem dosáhnout duševního klidu, zvýšeného uvědomění a snížení stresu.

  2. Relaxace: Relaxace je stav fyzického i duševního uvolnění, kdy jsou napětí a stres sníženy. Může být dosaženo různými způsoby, včetně meditace, cvičení, masáže apod.

  3. Reiki: Reiki je japonská technika léčení, která zahrnuje přenos energie skrze dotek, s cílem podpořit fyzické, emocionální a duševní uzdravení.

  4. Energetický: Tento termín odkazuje na energii, sílu nebo vitalitu. Může se také vztahovat k procesům nebo technikám, které zvyšují úroveň energie v těle.

  5. Produktivita: Produktivita se týká schopnosti dosáhnout cílů a vykonávat úkoly efektivně a efektivně v určeném časovém rámci.

  6. Kreativita: Kreativita zahrnuje schopnost přicházet s novými a originálními myšlenkami, nápady a řešeními. Je to proces, který spojuje představivost a inovaci.

  7. Pohled: Pohled se může týkat buď fyzického směřování zraku, nebo mentální perspektivy nebo postojů k určité situaci nebo tématu.

  8. Emoce: Emoce jsou subjektivní reakce na vnější podněty, které mohou zahrnovat radost, smutek, strach, vztek apod. Jsou to základní součást lidského prožívání.

  9. Zdraví: Zdraví zahrnuje celkový stav fyzického, duševního a sociálního blaha. Zahrnuje správnou funkci těla, duševní pohodu a kvalitu mezilidských vztahů.

  10. Esence: Esence označuje podstatu nebo jádro něčeho, často spojeného s tím, co dělá něco jedinečným nebo charakteristickým. Může to odkazovat na základní podstatu nebo pravdivou povahu určitého jevu.


  zdroj: AI umělá inteligence