Svalová dysbalance

08.08.8888

Pojmem svalová dysbalance je označována porucha hybného systému, kdy jsou nejčastěji svaly působící proti sobě (agonista - antagonista) ve vzájemné nerovnováze.[1] Jeden z těchto svalů je pak ochablý a protipůsobící zkrácený.[2] O svalové dysbalanci můžeme mluvit i v rámci komplexu svalů s podobnou funkcí (synergisté), nacházejících se v různých hloubkách od kostry (hluboké "startovače" pohybu vs. "povrchoví koordinátoři") a konečně i při nerovnováze v rámci svalu jediného, např. u širokých povrchových svalů, kdy svalové fibrily jedné strany jsou přetížené, zatímco fibrily strany opačné jsou nevyužité (např. rozdíl mezi horním a dolním trapézem).

Svalovou dysbalanci odhaluje kineziologické vyšetření prováděné rehabilitačními lékaři, fyzioterapeuty a ortopedy. Příčinou svalové dysbalance bývá nerovnoměrné zatěžování svalů při denních činnostech a sportu, nesprávné stereotypy pohybu, sedavý způsob života, nekorigovaná vývojová lateralizace (výrazné praváctví či naopak leváctví), rozdíl délek dolních končetin, dlouhodobé zaujímání úlevových poloh po úrazech aj.[2]

Projevem svalové dysbalance jsou svalové bolesti, tuhost, bolest měkkých tkání i kloubů, vady držení těla jako častý horní a dolní zkřížený syndrom, který popsala tzv. Pražská myoskeletální škola.

Typické patologické držení těla při svalové dysbalanci:

  1. předsunutá hlava s následkem zvětšené lordózy krční páteře (zkrácené přední kývače hlavy vs. ztuhlé svaly šíje)
  2. předsunuté držení ramen s častým odstáváním lopatek (zkrácené prsní svaly vs. ochablé mezilopatkové svaly)
  3. výraznější kyfotické zakřivení hrudní páteře (zkrácené prsní svaly vs. ochablý široký sval zádový, nedostatečný vztlak bránice)
  4. výraznější lordotické zakřivení bederní páteře (ochablé přímé svaly břišní vs. zkrácený dolní vzpřimovač páteře)
  5. pánevní sklon a břicho vyklenuté vpřed (ochablé břišní svaly vs. napnuté zadní svaly stehen /hamstringy/)
  6. ochablé hýždě, ochablé lýtkové svaly a svaly plosky nohy (valgotické postavení kolen - "nohy ixovky", "šmajdání", ploché nohy)

Svalová nerovnováha má negativní vliv i na tvar a vývoj páteře jako celku. V páteři dochází k omezování hybnosti jedněch úseků (blokády), jež bývá kompenzováno nadměrnou hybností (hypermobilitou) úseků jiných, což je jen složitě odstranitelné. Při vleklém stavu svalové dysbalance se poruchy přenášejí i do funkcí vnitřních orgánů.

Zdroj: Wiki