Správné držení těla

08.08.8888

Páteř je udržována ve správném postavení systémem svalů, vazů a kloubů. Pokud dojde k oslabení některého z těchto systémů, vzniká porucha, kterou označujeme jako vadné držení těla. Nejčastěji vzniká vadné držení těla na podkladě svalových dysbalancí, ochabnutím fázického svalu a tuhnutím antagonistického posturálního svalu či svalové skupiny. Jedná se o vadu posturální, vzácně však může přejít ve vadu strukturální (už to vůlí nenarovnáme).

Vadné držení těla je nejčastěji dáno zeslabením svalového aparátu vlivem zanedbané fyzické činnosti nebo důsledkem psychických změn u adolescentů. Aktivním zapojením určitých svalových skupin lze držení korigovat.

1. Plochá záda - zmenšení fyziologických křivek, vyhlazení bederní lordózy i hrudní kyfózy.

2. Kulatá záda - zvětšení hrudní kyfózy (posturální kyfóza).

3. Kyfolordotické držení - zvětšení obou základních křivek.

4. Labilní postoj - neustále se měnící postavení; většinou u neurotiků.

5. Inverze zakřivení - nejtěžší stupeň vadného držení; často přechází ve vadu strukturální.


Zdroj: Wiki